Hieronder vind je een aantal projecten die door GEO aangestuurd en uitgevoerd zijn of nog lopen. Wij werken indien nodig met andere experts samen om de vraag goed te beantwoorden met name als er sprake is van team of organisatievragen. Geo Supervisie & Begeleiding beschikt over een adequaat netwerk hiervoor

ANSE Quality expert group, member 

Program Control Supervision organised by LPSKA, Litouwen

ANSE preferred trainer and developer Module Dealing with Diversity & Interculturality as a Supervisor

Monowara Hospital Pvt. Limited, Dhaka, Bangladesh diverse workshops op het gebied van infectiepreventie communicatie en teamsamenwerkeing.

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam Kwaliteitcheck Nursing Curriculum in Timor

DAB Health Care Development Project, Bangladesh & SIMED International, Utrecht: Training of trainers Nurses and Infection Control teams

Zorggroep Tellens, Bolsward: Implementatie en Scholing BIG deskundigen

Stichting Zorgcombinatie Interzorg, Ferwert: Training van trainersin samenwerking met Stethos Opleidingen in de gezondheidszorg.

GG&GD Ambulancedienst en VZA, Amsterdam, Regio Rijnmond e.o. : Professionaliseringstraject t.b.v. Leidinggevenden van Ambulancediensten Regio Rijnmond e.o.


Ziekenhuis de Tjongerschans, Heerenveen Implementatie project Eerst verantwoordelijk verpleegkundigen


Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag; J.P van den Bent Stichting, Drachten” De Friese Wouden”, AsielZoekersCentrum Heerenveen, supervisie en coachingtrajecten