Hieronder vind je een aantal projecten die door GEO aangestuurd en uitgevoerd zijn of nog lopen. Wij werken indien nodig met andere experts uit ons netwerk samen om de vraag goed te beantwoorden met name als er sprake is van team of organisatievragen.

ANSE : member Quality Expert Group

LPSKA, Litouwen: Program Control Supervision

ANSE preferred trainer and developer: Module Dealing with Diversity & Interculturality as a Supervisor

Monowara Hospital Pvt. Limited, Dhaka, Bangladesh: Diverse workshops over infectiepreventie, communicatie en teamsamenwerking.

Koninklijk Instituut voor de Tropen, Amsterdam: Kwaliteitcheck Nursing Curriculum in Timor

DAB Health Care Development Project, Bangladesh & SIMED International, Utrecht: Training of trainers Nurses and Infection Control teams

Zorggroep Tellens, Bolsward: Implementatie en Scholing BIG deskundigen

Stichting Zorgcombinatie Interzorg, Ferwert: Training van Trainers in samenwerking met Stethos

GG&GD Ambulancedienst en VZA, Amsterdam, Regio Rijnmond e.o. : Professionaliseringstraject t.b.v. Leidinggevenden van Ambulancediensten Regio Rijnmond e.o.

Ziekenhuis de Tjongerschans, Heerenveen: Implementatie project Eerst verantwoordelijk verpleegkundigen

CBO Noardwest Fryslân; Revalidatie Friesland, Beetsterzwaag; J.P van den Bent Stichting, Drachten; ” De Friese Wouden”, Drachten; AsielZoekersCentrum, Heerenveen: Diverse supervisie en coachingtrajecten