Haal meer winst uit professionele en persoonlijke ervaringen!

Zet jouw unieke talenten, persoonlijke kwaliteiten en uitdagingen op een constructieve manier in. Breng meer balans in denken, voelen en handelen. Ontdek hoe je interventies en gedragsrepertoire uitbreid. Verbeter werkplezier.

Supervisie doet een appèl op

– zelfreflectie

– het leren van ervaringen en

– biedt mogelijkheden om het eigen leerproces in de werksituatie te leiden (Zelfsturing)

Resultaat

Door supervisie ben je je meer bewust van eigen werkstijl en bekwaamheden. Jouw professionele vaardigheden zijn aangescherpt wat effectiever gedrag in diverse situaties oplevert. Omdat je werkt zoals jij dat wilt, zul je nog meer van (professionele) ervaringen profiteren.

Doelgroep

Supervisie is gericht op alle professionals van wie de relatie en interactie met anderen belangrijke delen van hun werk zijn.

Methode

Door de specifieke supervisiemethodiek wordt het ervaringsleren bekrachtigd. Door eigen ervaringen te analyseren ga je inzichten verwerven waarmee je meer balans in professionele relaties met anderen ontwikkelt. Tijdens de supervisie werk je met eigen inbreng en beschrijf je eigen leerervaringen tijdens het supervisieproces. Deze leg je vast in reflectieverslagen, waardoor jouw leerproces doorloopt en je leerresultaten duurzaam verinnerlijkt.

Het aantal supervisiebijeenkomsten wordt bepaald bij wederzijdse overeenkomst en bedraagt minimaal 10. Dit wordt bepaald in het (vrijblijvende) kennismakingsgesprek in overeenstemming met jouw persoonlijke leerwensen.